Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. (podstawa prawna: art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827).
2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny z zachowaniem metki, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
5. Zwrot lub wymianę towaru należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@luxusowi.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 882 013 882. Następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument potwierdzający zakup towaru oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w oświadczeniu konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
8. Towary wysłane na koszt Sprzedawcy bez uprzedniego uzgodnienia nie będą odbierane.

Reklamacje

1. Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U.2014 poz 827)
2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru w Sklepie , pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową
3. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem poczty mailowej : reklamacje@luxusowi.pl lub pod numerem telefonu +48 882 013 882.
4. Zgodnie z procedurą reklamacji, należy prawidłowo wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce “pliki do pobrania”
5. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dokumentem potwierdzającym zakup towaru oraz numerem rachunku bankowego na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Klient może na bieżąco
dowiadywać się o statusie reklamowanego produktu kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem adresu: reklamacje@luxusowi.pl lub pon numerem telefonu +48 882 013 882
7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy. Jeśli wymiana będzie niemożliwa z powodu wyczerpania zapasów produktu, Sklep zwróci Kupującemu pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.